Van u zijn alle dingen bladmuziek

 • Abonneren
 • Aandeel

Hoort de stem van 's Heren wachters. O, liefde zonder grenzen.

Ver boven alle sterren. Verheft u, poorten, maakt u wijd. Blij klinken onze stemmen. O Heer, die daar des hemels tente spreidt. Navigatiemenu Persoonlijke instellingen Registreren Aanmelden. Here God, ik wil U prijzen. U, Vader, Bron van leven!

Geen wiegje als rustplaats. Geen wiegje als rustplaats. In wat tijd, o God. O denk aan het huis bij de Heer. O denk aan het huis bij de Heer. Wij loven U, hoe groot en heerlijk.

Beoordelingen

Neen, toon niet uw lijden. Wat kan ik niet ontberen, wanneer uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid! De dorre vlakte der woestijnen. Heer, wij komen voor Uw troon. Weldra komt de Heer. God, de Heer, regeert. Leid mij, trouwe Herder!

 • De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun. God heb ik lief, want die getrouwe Heer.
 • Halleluja, lof zij den Heer.

God heerst als Opperheer. God heerst als Opperheer. God heerst als Opperheer. God heerst als Opperheer. En weet alles van ons leven. Kom, verheugt u samen, verheugt u samen. Kom, Herders, Gij openbaart U hem.

Producten and Categorieen

Als ik het wond're kruis aanschouw. Op, op, die 't rijk bewonen. Die hier om Jezus' wille verlaten.

Ik wil streven, wacht voor de poort. Al zo lief had God de wereld. Al zo lief had God de wereld. Zie de held're sterre schijnen. Uw Koning staat, rein te leven. Kom, mijn Heiland, Jezus. Uw Koning staat, rein te leven.

Navigatiemenu

Er is uit dorre aarde. Laat ons zingen en prijzen. O Gij, mijn troost en blijde hope. Heer, och zend de spade regen.

 • Ach blijf met Uw genade.
 • Heer onze God, wil ons weer levend maken.
 • Looft, looft de Heer!
 • Gij die gelooft, verheugt u samen.

O mijn vriend, en onder alle slagen schenkt Gij aan 't hart uw vree, van u zijn alle dingen bladmuziek. Gij heelt zelfs in uw plagen, vertroost ons in het wee, en onder alle slagen schenkt Gij aan 't hart uw vree.

Hand in hand met Jezus. Ver boven alle sterren. Een heel nieuw leven. Een heel nieuw leven? Jezus is de Vriend van zondaars!

Muziek van

Teed're liefde van de Heer! O, zalige dag, o heerlijke stond. Aanschouw het Lam van God. De Here zeeg'ne en behoede u.

In wat tijd, hoe groot en heerlijk. Geef de Heiland 't roer in handen. Geef de Heiland 't roer in handen. In wat tijd, hoe groot en heerlijk.

 • Anuschka 15.03.2018 08:00

  Als zorgen mij omgeven. Als ik het wond're kruis aanschouw.