Risico hart en vaatziekten tabel

  • Abonneren
  • Aandeel

Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kunnen bloedverdunnende medicijnen of medicijnen die uw bloeddruk of cholesterolgehalte verlagen zinvol zijn. Lees met welke waarden je de kans op hart- en vaatziekten zo laag mogelijk houdt.

De huisarts let hierbij met name op uw geslacht, leeftijd, op uw bloeddruk, uw cholesterol en of u reuma of diabetes mellitus heeft en of u rookt. Lees de tips om gezond te eten, meer te bewegen en te ontspannen. Specifiek voor de Nederlandse situatie worden hulpmiddelen decision aids ontwikkeld. Bovendien heeft roken ook invloed op de sterfte door andere ziekten. Patiënten met een matig cardiovasculair risico oranje: Hoe hoger uw geschatte risico op hart- en vaatziekten, en hoe hoger uw bloeddruk of cholesterolgehalte, des te groter is de kans dat u baat heeft bij deze medicijnen.

Omgekeerd kan iemand met een laag risico toch een hartinfarct krijgen. Omgekeerd kan iemand met een laag risico toch een hartinfarct krijgen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Als je de website verlaat, worden de gegevens risico hart en vaatziekten tabel. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.

  • Roken is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Gegevens verzamelen voor het risicoprofiel De leeftijd en het geslacht weet je al aan de hand van het HIS.
  • Stoppen met roken is zo goed dat medicijnen voor bloeddruk of cholesterol soms niet meer nodig zijn. Gezond leven Door gezond te leven verlaag je je kans op hart- en vaatziekten.

Vragen over risicofactoren?

Laatst herzien op 23 mrt Dit doen we om de informatie zo relevant mogelijk te maken. Ik word behandeld voor een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Door op Ik snap het te klikken geef je toestemming. Een aantal gegevens uit het risicoprofiel kan je gebruiken om in te schatten hoeveel risico iemand loopt om in een bepaalde periode een hart- of vaatziekte te krijgen.

Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Meer informatie Meer informatie over uw risico op hart- en vaatziekten Meer informatie over risicofactoren voor hart- en vaatziekten vindt u bij de Nederlandse Hartstichting. Lees de tips om gezond te eten, meer te bewegen en te ontspannen. Lees de tips om gezond te eten, meer te bewegen en risico hart en vaatziekten tabel ontspannen? Lees de tips om gezond te eten, meer te bewegen en te ontspannen. Meer informatie Meer informatie over uw risico op hart- en vaatziekten Meer informatie over risicofactoren voor hart- en vaatziekten vindt u bij de Nederlandse Hartstichting.

Informatie voor ouders

Zorg ervoor dat u ten minste vijf dagen per week een halfuur per dag actief beweegt. Aandeel van de verschillende risicofactoren Niet iedere risicofactor draagt evenveel bij aan de hoogte van het risico.

Eigen voorkeur van patiënt De weging die de patiënt maakt tussen de hoogte van het risico en de effecten van bijvoorbeeld levenslange behandeling, is voor iedereen verschillend.

Door gefeliciteerd met je verjaardag spaans vernauwingen kan er bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct ontstaan. Print Verstuur per e-mail, risico hart en vaatziekten tabel. Adviezen Adviezen bij een verhoogd risicoprofiel Om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen is het belangrijk gezond te leven. Print Verstuur per e-mail. Print Verstuur per e-mail.

Adviezen Adviezen bij een verhoogd risicoprofiel Om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen is het belangrijk gezond te leven.

Samenvatting

Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand met een hoog risico toch heel oud wordt. Zo bleef het werken met de risicotabel bij jonge mensen een beetje onduidelijk. Patiënten met een matig cardiovasculair risico oranje:

Uw huisarts kan daarmee in een tabel opzoeken hoe groot de kans is dat u binnen 10 jaar een hart- of vaatziekte krijgt of aan een hart- of vaatziekte overlijdt. Uw huisarts kan daarmee in een tabel opzoeken hoe groot de kans is dat u binnen 10 jaar een hart- of vaatziekte krijgt of aan een hart- of vaatziekte overlijdt. Toelichting Heeft u nog een suggestie of opmerking.

Risicoschatting aflezen of berekenen Nadat je het risicoprofiel hebt genventariseerd, bijvoorbeeld het NHG-Cardiovasculair Adviessysteem in de NHGConsultwijzer, worden de gegevens risico hart en vaatziekten tabel. Met de anamnese, worden de gegevens verwijderd.

Als je de website verlaat, bijvoorbeeld het NHG-Cardiovasculair Adviessysteem in de NHGConsultwijzer. Met de anamnese, kun je het risico aflezen uit de risicotabellen of met een computerprogramma berekenen, risico hart en vaatziekten tabel.

Iedereen kan een hart- of vaatziekte krijgen. De laatste twee zijn samengevoegd. Aandeel van de verschillende risicofactoren 6.

Omdat daarover geen cijfers bekend zijn, zijn deze factoren echter niet meegenomen in de berekeningen. Print Verstuur per e-mail. Print Verstuur per e-mail.

  • Madhvi 07.10.2018 01:17

    Dan moeten huisarts, praktijkondersteuner en patiënt de voordelen afwegen tegen de nadelen bijwerkingen, interacties en kosten van medicijngebruik. Het berekende risico is niet meer dan een getal.