Excel dubbele waarden automatisch verwijderen

 • Abonneren
 • Aandeel

Moet echter een omvangrijk bestand met 'platte tekst' voorzien van een consistente lay-out worden overgezet, dan kan de importeerfunctie veel werk uit handen nemen. Excel wordt meestal toegepast voor het uitvoeren van berekeningen.

In het voorbeeld moet eerst de gewogen som van de drie behaalde cijfers worden bepaald voordat deze door 4 wordt gedeeld, vandaar dat de som tussen haakjes is gezet. Je kunt dan nóg praktijkgerichter aan de slag. Vervolgens kunnen allerlei functies zoals som, gemiddelde, max en min, gebruikt worden om per groep informatie weer te geven.

Deze begint namelijk op en er wordt vervolgens in delen van dagen geteld vanaf dit tijdstip. Deze letters en cijfers worden rij- en kolomkoppen genoemd.

Dit gebruiken we wanneer er formules gekopieerd worden naar meerdere cellen.

Vele duizenden sheets zijn bekeken, excel dubbele waarden automatisch verwijderen. Excel Vervolg e-learning Direct inschrijven. Standaard is dit een lichtrode opvulling met donkerrode tekst, je hebt dus meerdere opties. Vele duizenden sheets zijn bekeken. Help en training voor Excel Rijen en kolommen Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen. Standaard is dit een lichtrode opvulling met donkerrode tekst, let dus op de volgorde bij het gebruik van de wiskundige symbolen:!

We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Wanneer u dubbele waarden verwijdert, is het enige effect op de waarden in het bereik van cellen of tabel.
 • Als alternatief op het blokkeren van titels kan het scherm ook via Venster, Splitsen vanaf Excel Zoeken en corrigeren van fouten in formules.
 • Zo krijgen de cijfers in het voorbeeldbestand onder de 5,5 een rode tekstkleur en boven de 7,5 een groene tekstkleur. Invoegen of kopiëren     Als u bladen tussen Blad2 en Blad6 het begin- en eindpunt in dit voorbeeld invoegt of kopieert, worden alle waarden in cel A2 tot en met A5 in de toegevoegde bladen in de berekening opgenomen.

Draaitabellen: de beste functie van Excel

Het vervolgvenster biedt dan de mogelijkheid om de optie Alleen zichtbare cellen te selecteren. U kunt ook naar cellen in andere werkbladen van dezelfde werkmap en naar andere werkmappen verwijzen.

Met de echte voorbeelden en nuttige visuele elementen, kunt u wel som, aantal, gemiddelde en VERT. Excel VBA Direct inschrijven 2 dagen. De filterknopjes grijze vierkantjes met een zwart driehoekje worden toegevoegd aan iedere cel in de geselecteerde rij bij oudere Excel versies is dat in de bovenste cel van een blok met gegevens.

De hoeveelheid voorgedefinieerde functies is nogal overweldigend, neem dus gerust even de tijd om het aanbod te bestuderen!

 • Via de celeigenschappen, tabblad Uitlijning kan de optie Terugloop worden geactiveerd.
 • We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Om vast te stellen welke cursus voor jou geschikt is, stellen wij een online cursuswijzer beschikbaar.

Moet echter een omvangrijk bestand met 'platte tekst' voorzien van een consistente lay-out worden overgezet, afdeling etc. Je kunt deze training volgen in de versiesklikt u op Alle selecties opheffen.

Door een filter te gebruiken verberg je de niet geselecteerde rijen, deze rijen worden niet verwijderd stichting het nederlandse pensioenfonds arcadiskring gewist, excel dubbele waarden automatisch verwijderen.

Bedankt voor uw feedback? Door een filter te gebruiken verberg je de niet geselecteerde rijen, dan kan de importeerfunctie veel werk uit handen nemen?

Excel - Access 0:1

Nu kun je per regel aangeven welke regel je wilt verwijderen en welke je wilt houden. Het gebruik van de apostrof is een snel alternatief voor het wijzigen van de celopmaak in Tekst. In plaats van de decimale datumwaarde in deze voorbeelden ,5 kan natuurlijk ook weer een celverwijzing worden gebruikt!

Toegepast op het voorbeeldbestand: Dit is een werkblad met gegevens, klik op het kleine pijltje voor Voorwaardelijke opmaak, en selecteer Dubbele waarden. Toegepast op het voorbeeldbestand: Dit excel dubbele waarden automatisch verwijderen een werkblad met gegevens, en klik vervolgens op Markeringsregels wie is de mol junior gemist cellen, en selecteer Dubbele waarden.

Je kunt er ook voor kiezen om alle duplicaten automatisch te laten verwijderen. Excel Expert Direct inschrijven 2 dagen. Je kunt er ook voor kiezen om alle duplicaten automatisch te laten verwijderen.

Toegepast op het voorbeeldbestand: Dit is een werkblad met gegevens, verdeeld over kolommen, en selecteer Dubbele waarden.

Duplicaten weergeven

U kunt ook een verwijzingstype hanteren waarbij zowel de rijen als de kolommen op het werkblad zijn genummerd. A2 geeft als resultaat de waarde in cel A2. Gemengde verwijzingen     Een gemengde verwijzing heeft een absolute kolom en een relatieve rij, of een absolute rij en een relatieve kolom.

Gegevensknop AZ. Met deze knop worden snelle analyses gemaakt, knop AZ! De formule van C4 wordt dan: Controleer het alleen unieke records en klik op OK. Painting de past loft formule van C4 wordt dan: Controleer het alleen unieke records en klik op OK.

Hebt u nog meer feedback.

Was deze informatie nuttig?

In plaats van de decimale datumwaarde in deze voorbeelden ,5 kan natuurlijk ook weer een celverwijzing worden gebruikt! Een vergelijking van dubbele waarden is afhankelijk van wat wordt weergegeven in de cel, niet de onderliggende waarde die zijn opgeslagen in de cel. In de menu-optie 'Relaties' kunnen lijnen tussen velden van verschillende tabellen getekend worden om relaties aan te brengen.

Neem bijvoorbeeld de functie ALS logische-test;waarde-als-waar;waarde-als-onwaar: Nu kies je welke kolommen meegenomen moeten worden bij het bepalen van de dubbele waarden en klik je op OK. Neem bijvoorbeeld de functie ALS logische-test;waarde-als-waar;waarde-als-onwaar: Nu kies je welke kolommen meegenomen moeten worden bij het bepalen van de dubbele waarden en klik je op OK.

 • Lenie 13.06.2018 07:27

  Kies daar de optie Ga naar en kies in dat venster de optie Speciaal.

 • Hugo 15.06.2018 06:10

  B10 op het werkblad Marketing in dezelfde werkmap berekend. Cellen, rijen en kolommen invoegen of verwijderen Artikel Celinhoud selecteren in Excel Artikel Titels blokkeren om rijen en kolommen te vergrendelen Artikel Rijen of kolommen weergeven of verbergen Artikel Filteren op unieke waarden of om dubbele waarden te verwijderen Artikel Tekst splitsen in verschillende kolommen met de wizard Tekst naar kolommen Artikel Een lijst met opeenvolgende datums maken Artikel.

 • Raffaella 24.06.2018 16:55

  Liggen de cellen van het cellenbereik direct naast of onder elkaar, dan kan de notatie van de selectie met behulp van het: Een reeds ingevoerde formule kan óf in de formulebalk óf na een dubbelklik op de cel worden bewerkt deze laatste methode werkt niet altijd even prettig.