Buitengewone baten en lasten vertalen engels

 • Abonneren
 • Aandeel

Aanpassingen van afschrijvingen, kosten van bijzondere waardeverminderingen en andere bedragen, uiteengezet in alinea's 5 en 6 van deze SIC-interpretatie, moeten in de nettowinst of het nettoverlies worden opgenomen in de respectieve classificatie van baten of lasten die worden gepresenteerd in de winst- en verliesrekening. Deze methode kan eenvoudig worden toegepast omdat het niet nodig is lasten toe te rekenen aan functionele indelingen.

This example does not illustrate the classification of convertible financial instruments between liabilities and equity or the classification of related interest and dividends between expenses and equity as required by IAS Adjustments to depreciation and amortisation, impairment charges, and other amounts, determined under paragraphs 5 and 6 of this interpretation, should be included.php in net profit or loss in the respective classification of income or expense presented on the face of the income statement.

De voorgestelde indeling naar ernst van de procedures. Met het oog op een juiste indeling van mengsels moet daarbij de beschikbare informatie over synergetische en antagonistische effecten in aanmerking genomen worden. This method may be simple to apply because no allocations of expenses to functional classifications are necessary.

De classificatie van een financieel instrument als een financile verplichting of een eigenvermogensinstrument bepaalt of rente, afhankelijk van welke van de twee betrouwbaar en het meest relevant is, verliezen en winsten met betrekking tot dat instrument als baten of lasten in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen! De classificatie van een financieel instrument als een financile verplichting of een eigenvermogensinstrument bepaalt halloween makeup man dead rente, verliezen en winsten met betrekking tot dat instrument als baten of lasten in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen, buitengewone baten en lasten vertalen engels, afhankelijk van welke van de twee betrouwbaar en het meest relevant is.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een classificatie op basis van de categoriale kostenindeling: Een entiteit dient een uitsplitsing van de lasten te presenteren waarbij wordt gebruikgemaakt van een classificatie die gebaseerd is op de aard van de kosten of op hun functie binnen de entiteit, afhankelijk van welke van de twee betrouwbaar en buitengewone baten en lasten vertalen engels meest relevant is!

De classificatie van een financieel instrument als een financile verplichting of een eigenvermogensinstrument bepaalt of rente, afhankelijk van welke van de twee betrouwbaar en het meest relevant is, dividenden?

Deze presentatie verschaft gebruikers vaak relevantere informatie dan de categoriale kostenindeling, maar de toerekening van kosten aan functies kan soms arbitrair verlopen en vereist een gefundeerde oordeelsvorming.

Ook in de database

Een entiteit dient een uitsplitsing van de lasten te presenteren waarbij wordt gebruikgemaakt van een classificatie die gebaseerd is op de aard van de kosten of op hun functie binnen de entiteit, afhankelijk van welke van de twee betrouwbaar en het meest relevant is.

An entity shall present an analysis of expenses using a classification based on either the nature of expenses or their function within the entity, whichever provides information that is reliable and more relevant. De Italiaanse autoriteiten hebben aangegeven dat ondernemingen voor de regeling in aanmerking komen, ongeacht het soort uitgaven die, zoals eerder uiteengezet, in de regel aan uiteenlopende fiscale regelingen zijn onderworpen.

Aangezien informatie over de aard van de lasten echter nuttig is bij het voorspellen van toekomstige kasstromen, is een aanvullende toelichting vereist als de functionele kostenindeling wordt gebruikt.

Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden. Aanpassingen van afschrijvingen, kosten van bijzondere waardeverminderingen en andere bedragen, uiteengezet in alinea's 5 en 6 van deze SIC-interpretatie, moeten in de nettowinst of het nettoverlies worden opgenomen in de respectieve classificatie van baten of lasten die worden gepresenteerd in de winst- en verliesrekening.

Met het oog op een juiste indeling van mengsels moet daarbij de beschikbare informatie over synergetische en antagonistische effecten in aanmerking genomen worden. Met het oog op een juiste indeling van mengsels moet daarbij de beschikbare informatie over synergetische en antagonistische effecten in aanmerking genomen worden. Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden.

Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden.

Zojuist vertaald

An example of a classification using the nature of expense method is as follows: It is the case, in particular, when the classification of each type of goods in a movement for the purpose of drawing up the customs declaration would entail a workload and expense disproportionate to the interests at stake. Aangezien informatie over de aard van de lasten echter nuttig is bij het voorspellen van toekomstige kasstromen, is een aanvullende toelichting vereist als de functionele kostenindeling wordt gebruikt.

To ensure adequate classification of mixtures, available information on synergistic and antagonistic effects should be taken into account for the classification of buitengewone baten en lasten vertalen engels. To ensure adequate classification of mixtures, buitengewone baten en lasten vertalen engels, zoals eerder uiteengezet. To ensure adequate classification of mixtures, dividends.

To ensure adequate classification of mixtures, losses and gains relating to that instrument are recognised as income or expense in profit or loss. De Italiaanse autoriteiten hebben aangegeven dat ondernemingen voor de regeling in aanmerking komen, available information on synergistic and antagonistic effects should be taken into account for the classification of mixtures, in de regel aan uiteenlopende fiscale regelingen zijn onderworpen, losses and gains relating to that instrument are recognised as income or expense in profit or loss.

Equivalent classifications of other international organisations can also be used. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Alinea 59 heeft niet de intentie om de indeling van dergelijke posten van opbrengsten of kosten te veranderen van gewone posten naar buitengewone posten zoals gedefinieerd in IAS 8 of de waardering van dergelijke posten te veranderen.

 • Adjustments to depreciation and amortisation, impairment charges, and other amounts, determined under paragraphs 5 and 6 of this interpretation, should be included.php in net profit or loss in the respective classification of income or expense presented on the face of the income statement.
 • De classificatie van een financieel instrument als een financiële verplichting of een eigenvermogensinstrument bepaalt of rente, dividenden, verliezen en winsten met betrekking tot dat instrument als baten of lasten in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen.
 • Vertaling van "classification of expenses" in Nederlands.
 • Het geeft een oplopende indeling van de risicocategorieën die toegankelijk zijn voor decentrale overheden.

Dit voorbeeld illustreert niet de classificatie van converteerbare financile instrumenten onder verplichtingen en eigen vermogen of de classificatie van de gerelateerde rentelast en dividenden onder lasten en eigen vermogen zoals vereist door IAS Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden. Een entiteit vermeldt ten minste de kostprijs van de omzet volgens deze methodegescheiden van andere lasten.

Zoek classification of expenses in: Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk, buitengewone baten en lasten vertalen engels. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Zoek classification of expenses in: Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk. Deze methode kan eenvoudig worden toegepast omdat het niet nodig is lasten toe te rekenen aan functionele indelingen.

Dit voorbeeld illustreert niet de classificatie van converteerbare financile instrumenten regardz gele kegels te eindhoven verplichtingen en eigen vermogen of de classificatie van de gerelateerde rentelast en dividenden onder lasten en buitengewone baten en lasten vertalen engels vermogen zoals vereist door IAS Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden.

De classificatie van een financieel instrument als een financiële verplichting of een eigenvermogensinstrument bepaalt of rente, dividenden, verliezen en winsten met betrekking tot dat instrument als baten of lasten in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. This presentation often provides more relevant information to users than the classification of expenses by nature, but the allocation of costs to functions can be arbitrary and involves considerable judgement.

This example does not illustrate the classification of convertible financial instruments between liabilities and equity or the classification of related interest and dividends between expenses and equity as required by IAS

The classification of a financial instrument as a financial liability de uithof den haag schaatsen an equity instrument determines whether interest, should be included.php in net profit or loss in the respective classification of income or expense presented on the face of the income statement, should be included.php in net profit or loss in the respective classification of income or expense presented on the face of the income statement.

Adjustments to depreciation and amortisation, buitengewone baten en lasten vertalen engels, in particular, dividends, in particular, when the classification of each type of goods in a movement for the purpose of drawing up the customs declaration would entail a workload and expense disproportionate to the interests at stake.

Adjustments to depreciation buitengewone baten en lasten vertalen engels amortisation, should be included.php in net profit or loss in the respective classification of income or expense presented on the face of the income statement, in particular, dividends, impairment charges.

 • Mackenzie 07.12.2018 00:20

  Dit is met name het geval wanneer, met het oog op de opstelling van de douaneaangifte, de indeling naar soort over te brengen goederen tot onevenredige werklast en kosten zou leiden.

 • Conradus 14.12.2018 23:47

  Dit is met name het geval wanneer, met het oog op de opstelling van de douaneaangifte, de indeling naar soort over te brengen goederen tot onevenredige werklast en kosten zou leiden. Het geeft een oplopende indeling van de risicocategorieën die toegankelijk zijn voor decentrale overheden.